CVI системи за видеонаблюдение

HD CVI или “High Definition Composite Video Interface” е съвсем нова технология на видеонаблюдение, която позволява предаване на видео сигнал по коаксиален и UTP кабел в два стандарта – Full HD 1080P (1920×1080) и HD Ready 720P (1280×720).

Системите за видеонаблюдение CVI се състоят от специални CVI видеорекордери (CVI DVR) и камери, способни да възпроизвеждат изображения с изключително висока резолюция и качествен аудио сигнал, както на записа, така и в реално време.

Какво осигуряват системите HD CVI?

  • качествено аналогово видеонаблюдение, предавано по коаксиален кабел.
  • ниска себестойност и лесен монтаж, дори на вече изградена аналогова система.
  • изключително качество на карината
  • широкообхватен диапазон и надеждно предаване на видеосигнал без релейни устройства
  • стабилен и отлично изграден интерфейс.
  • свободно високочестотно излъчване на сигнала, без загуби

CVI видеонаблюдение