Системите за видеонаблюдение предоставят високо качество на изображението, както в реален момент на наблюдението, така и при записа. Чрез системите за видеонаблюдение обектите могат да се следят през Интернет, модем или LAN от всяка една точка на света.

Всички системи за видеонаблюдение дават възможност за запис по предварително посочено време и дата, съхранение на създадените записи върху CD или DVD носители.

Съвременната техника предоставя висока разделителна способност на камерите, а те могат заснемат, както от минал период, така и в реално време заедно с час и дата.

Все по голямо е използването на системи за видеонаблюдение на публични места, което помага за разкриване на престъпления, следене на различни индустриални процеси и др.

CCTV

Системи за видеонаблюдение